ला चरणा दे नाल

मन मेरा उदास, उदास हारा वालेया,
ला चरणा दे नाल, नाल हारा वालेया॥

श्यामा तेरा मुकुट बनावा,
हीरे मोती नाल सजावा,
श्यामा तेरे सिर ते लावा,
चमके सारी रात, रात हारा वालेया,
ला चरणा दे नाल, नाल हारा वालेया॥

श्यामा तेरी बंसी बनावा
हीरे मोती जड़त सजावा,
श्यामा तेरे मुख नाल लावा,
बज्जे सारी रात, रात हारा वालेया,
ला चरणा दे नाल, नाल हारा वालेया॥

श्यामा तेरे कंगन बनावा,
हीरे मोती नाल सजावा,
श्यामा तेरे हथ विच पावा,
छनके सारी रात, रात हारा वालेया,
ला चरणा दे नाल, नाल हारा वालेया॥

श्यामा तेरी पायल बनावा,
हीरे मोती नाल सजावा,
श्यामा तेरे पैर विच पावा,
छनके सारी रात, रात हारा वालेया,
ला चरणा दे नाल, नाल हारा वालेया॥

मन मेरा उदास, उदास हारा वालेया,
ला चरणा दे नाल, नाल हारा वालेया॥
श्रेणी
download bhajan lyrics (208 downloads)