कलगीधर दशमेश पिता जेहा - पूरा गीत

ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੇਹਾ,
ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ
*ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ll,
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ,,,
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੇਹਾ ll

ਜਿਸਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ* ll,
ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਖਲੋਇਆ ਨਾ,
*ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ll,
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ,,,
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,,,,F

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਏ* l
ਦਾਤੇ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਵੀ ਆਏ* ll
ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ,
ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਝੋਂ ਬੋਇਆ ਨਾ,
*ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ll,
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ,,,
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,F

ਦੁਖੀ ਪੰਡਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਏ* l
ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਦਿਲ ਚੀਰਦੇ ਆਏ* ll
ਨੌਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਝੋਂ ਗ਼ਮ ਦਾ,
ਸੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ,
*ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ll,
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ,,,
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,F

ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਕੀਤਾ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ* l
ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ* ll
ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰੀ,
ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਢੋਇਆ ਨਾ,
*ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ll,
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ,,,
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,F

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
श्रेणी
download bhajan lyrics (152 downloads)