शिव नाथ मेरा गौरा नु ब्योन चलिया

कौन चलिया जी कौन चलिया,
शिव नाथ मेरा गौरा नु ब्योन चलिया,
सजे भूत ते प्रेत वेखो वखरी जनैत,
अज्ज वखरा ही रूप दिखोंन चलिया,
कौन चलिया जी कौन चलिया,
शिव नाथ मेरा गौरा नु ब्योन चलिया.....

पिंडे उत्ते भस्म रामा लई,
सप्पा दी गल माला पा लई,
पिंडे उत्ते भस्म रामा लई,
सप्पा दी गल माला पा लई,
नाले सेरा ओहने लाया,
मत्थे चंदा है चढ़ाया,
रूप वखरा ही सबनो,
देखान चलिया,
कौन चलिया जी कौन चलिया,
शिव नाथ मेरा गौरा नु ब्योन चलिया.....

देवी देवते फूल बरसांदे,
भूत चडेला ला भंगडे पौंदे,
देवी देवते फूल बरसांदे,
भूत चडेला भंगडे पौंदे,
लगी रौनक बिरंगी,
अग्गे होक नच्चे नंदी,
बेंड बाजे बजौन चालिया,
कौन चलिया जी कौन चलिया,
शिव नाथ मेरा गौरा नु ब्योन चलिया.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (311 downloads)