मदन गोपाल दीन दयाल

मदन गोपाल, दीन दयाल,
साँवरिया मेरो, प्यारो नन्द लाल ll
*साँवरिया मेरो, प्यारों नन्द लाल ll
मदन गोपाल, दीन दयाल,,,,,,,,,,,

ओ नील कमल, ओ नील मणि,
नव नीरद नाथ हमारे l
जीभ बिचारी, अब भई बावरी,
यह तो तेरो नाम पुकारे ll
अँखियन से, ज्योति चली हाये,
यह तो तेरी बाट निहारे l

*आ जा रे, अब मेरे साँवरिया,
आ जा रे,,, आ जा,
आ जा रे,,, अब तो आ जा,
आ जा रे*,,, ओ मेरे साँवरिया,
ये प्राण रहें दुखियारे l
तुम बिन यह प्राण रहे दुखियारे,,,
मदन गोपाल, दीन दयाल,
साँवरिया मेरो, प्यारो नन्द लाल ll

साँवरिया मेरो, प्यारो नन्द लाल llll
आ जा रे*,,, आ जा रे,,,  साँवरिया l
आ जा रे,,, आ जा रे,,, xll-ll
साँवरिया मेरो, प्यारो नन्द लाल llll
मेरो प्यारो नन्द लाल llll

दीन बंधू दया, करूँणा करना llll
मदन गोपाल, दीन दयाल,
साँवरिया मेरो, प्यारो नन्द लाल ll
साँवरिया मेरो, प्यारो नन्द लाल llll
मेरो प्यारो नन्द लाल llllllllll

अपलोडर- अनिलरामूर्तिभोपाल
श्रेणी
download bhajan lyrics (271 downloads)