ऊंचेया पहाड़ा च जयकारे लगदे

ऊंचेया पहाड़ा च जयकारे लगदे,
सानु तेरे मन्दर प्यारे लगदे,
काली काली रात विच होवे जगमग,
लाल झंडे झुलदे न्यारे लगदे,
ऊंचेया पहाड़ा च जयकारे लगदे......

भगता दे टोले दर आन नचदे,
लाल चुन्नी मत्थे उत्ते बन नचदे,
भवना दे अग्गे वी कतारे लगदे,
सानु तेरे मन्दर प्यारे लगदे,
ऊंचेया पहाड़ा च जयकारे लगदे.....

मन्दंरा च टल दी आवाज गूँज दी,
रौंदेया दे हंजुआ मैया आप पुंज दी,
दुखियां नु मिलदे सहारे लगदे,
सानु तेरे मन्दर प्यारे लगदे,
ऊंचेया पहाड़ा च जयकारे लगदे......

दास तेरे अग्गे हत्थ जोड़ बोलदा,
दिल वाली गल तेरे नाल खोलदा,
दुखां वाले उड़दे नजारे लगदे,
सानु तेरे मन्दर प्यारे लगदे,
ऊंचेया पहाड़ा च जयकारे लगदे.....

ऊंचेया पहाड़ा च जयकारे लगदे,
सानु तेरे मन्दर प्यारे लगदे......
download bhajan lyrics (345 downloads)