हारा वाले दाता दे द्वारे चलिये

हारा वाले दाता के द्वारे चलिये,
चलो जी चलो जी अज्ज सारे चलिये,
मेहरावाले दाता के द्वारे चलिये,
चलो जी चलो जी अज्ज सारे चलिये,
सारे चलिए जी सारे चलिए,
हारा वाले दाता के द्वारे चलिये,
चलो जी चलो जी अज्ज सारे चलिये॥

रहमता दे भरे ने भंडारे,
दूर होवे दुखड़े सारे,
राहां विच बोलदे जयकारे चलिए,
चलो जी चलो जी अज्ज सारे चलिए.....

इक वारी दाता दे द्वारे चल देखो,
दाता मुरादे पूरी करदा,
जय गुरा जय गुरा दी गांदे चलिए,
चलो जी चलो जी अज्ज सारे चलिए.....

बन जाओ सेवादार दाते दा,
खुला खुला हो गया दीदार दाते दा,
वेखन अज्ज दाता दे नज़ारे चलिए,
चलो जी चलो जी अज्ज सारे चलिए,
हारा वाले दाता के द्वारे चलिये,
सारे चलिए जी सारे चलिए,
हारा वाले दाता के द्वारे चलिये,
चलो जी चलो जी अज्ज सारे चलिये......
download bhajan lyrics (174 downloads)