मेरी माँ दीया गलीयां दे नजारे सोहणे

मेरी माँ दीया गलीयां दे नजारे सोहणे नजारे सोहणे,
मेरी माँ दीया गलीयां दे नजारे सोहणे नजारे सोहणे....

किते फुला दीयां कतारा,
किते कजंका दीया बहारा,
किते फुला दीयां कतारा,
किते कजंका दीया बहारा,
किते ढोली ढोल बजांदे,
किते बचड़े नचदे गाउँदे,
माँ दे दर आये ने दाती दे लाल सलोने,
मेरी माँ दीया गलीयां दे नजारे सोहणे नजारे सोहणे.....

बङा प्यारा माँ दा वेड़ा,
जिथे रानी माँ दा बसेरा,
ऐथे भरे हाजरी जेङा,
भवसागरो तरदा बेङा,
वरदाती वडंदी ऐ वरदान बङे मनमोहणे,
मेरी माँ दीया गलीयां दे नजारे सोहणे नजारे सोहणे.....

ऐह छोटी गली न्यारी,
ऐथे झुकदी दुनिया सारी,
ऐथे भरदी माँ भडांरे,
ऐथे गुंज रहे जयकारे,
माँ सब दीया सुनदी ऐ ऐथे कम सबना दे होणे,
मेरी माँ दीया गलीयां दे नजारे सोहणे नजारे सोहणे.....

ऐथे बैठी जग रखवाली,
सारे जग नु पालन वाली,
ऐथे जो वी आये सवाली,
माँ कदे ना मोड़े खाली,
चचंल चरणी लग जा जे पाप तू आपने धोणे,
मेरी माँ दीया गलीयां दे नजारे सोहणे नजारे सोहणे,
मेरी माँ दीया गलीयां दे नजारे सोहणे नजारे सोहणे,
नजारे सोहणे नजारे सोहणे,
नजारे सोहणे नजारे सोहणे,
नजारे सोहणे नजारे सोहणे.....
download bhajan lyrics (399 downloads)