कान्हा को जन्मदिन आयो

कान्हा को जन्मदिन आयो, भगतां को मन हर्षायो,
सारे नाचै दे दे ताल रे, कान्हा को जन्मदिन आयो.......

कोई बणवा केक है ल्यायो,
किने छपन्न भोग लगायो.....-2
कोई सूंठ मसर को आज रे बणवाकै कान्हा ल्यायो,
सारे नाचै दे दे ताल......

कोई भक्त पालणो ल्यायो,
गोपाल है जिसमें बिठायो.....-2
सारे रज कै झुलावै आज रे कान्हा को जन्मदिन आयो,
सारे नाचै दे दे ताल......

कोई भक्त गुब्बारा ल्यायो,
दरबार है दिल से सजायो.....-2
कोई भर कै माखन मटकी रे थारो भक्त साँवरा ल्यायो,
सारे नाचै दे दे ताल......

रवि भजन बणाकै ल्यायो,
और मिल भक्तां संग गायो.....-2
सुनीता कै भी भयो बड़ो चाव रे कान्हा को जन्मदिन आयो
सारे नाचै दे दे ताल......
श्रेणी
download bhajan lyrics (159 downloads)