कर्म तेरा साईयाँ

है कर्म तेरा साईयाँ, मेरे ते बाल जोगी,
पूछना सी कीने सानूं, जे तू ना हुँदा नाल जोगी,
है कर्म तेरा साईयाँ, मेरे ते बाल जोगी,
पूछना सी कीने सानूं, जे तू ना हुँदा नाल जोगी,

कई वार आखदे ने, मेरे खयाल जोगी,
पूछना सी कीने सानूं, जे तू ना हुँदा नाल जोगी,
कई वार आखदे ने, मेरे खयाल जोगी,
पूछना सी कीने सानूं, जे तू ना हुँदा नाल जोगी,
है कर्म तेरा साईयाँ, मेरे ते बाल जोगी,
पूछना सी कीने सानूं, जे तू ना हुँदा नाल जोगी.......

जिंदगी दे सागरा दे विच लहरा ने कई उठियाँ,
जिंदगी दे सागरा दे विच, सैलाब कई उठिया,
नहीं डोलदी वड दी, लइ तू संभाल जोगी,
पूछना सी कीने सानूं, जे तू ना हुँदा नाल जोगी......
download bhajan lyrics (340 downloads)