मौर्य रे बाप्पा मौर्य रे

गणपति बाप्पा मौर्य ,
मंगल मूर्ति मौर्य ,
मौर्य रे बाप्पा मौर्य रे,

गणपति बाप्पा मौर्य ,
मंगल मूर्ति मौर्य ,
बाप्पा बाप्पा मौर्य ,
मौर्य रे बाप्पा मौर्य रे,

स्वामी त्रिकाल का करता,
तू सुखदाता दुखहरता,
मंगल मूर्ति मौर्य ,
सब में तेरा मन रमता,
जग में जहा जहा जाऊ,
तेरा रूप वहा पाऊ,
मंगल मूर्ति मौर्य ,
तेरा नाम सदा गाऊ,

मौर्य रे बाप्पा मौर्य रे,
मौर्य मौर्य ,गणपति बाप्पा मौर्य ,
गणपति बाप्पा मौर्य,
मंगल मूर्ति मौर्य ,


ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ--ਮੌਰਿਆ,
ਮੰਗਲ ਮੂਰਤੀ--ਮੌਰਿਆ,
ਮੌਰਿਆ ਰੇ ਬੱਪਾ ਮੌਰਿਆ ਰੇ----

ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ--ਮੌਰਿਆ,
ਮੰਗਲ ਮੂਰਤੀ--ਮੌਰਿਆ,
ਬੱਪਾ ਬੱਪਾ--ਮੌਰਿਆ,
ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ--ਮੌਰਿਆ
ਮੌਰਿਆ ਰੇ ਬੱਪਾ ਮੌਰਿਆ ਰੇ----


ਸਵਾਮੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਕਾ ਕਰਤਾ,
ਤੂੰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖਹਰਤਾ
ਮੰਗਲ ਮੂਰਤੀ ਮੌਰਿਆ,
ਸਭ ਮੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਰਮਤਾ
ਜੱਗ ਮੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜਾਊ,
ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਹਾਂ ਪਾਊ
ਮੰਗਲ ਮੂਰਤੀ ਮੌਰਿਆ,
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਗਾਊਂ

ਮੌਰਿਆ ਰੇ ਬੱਪਾ ਮੌਰਿਆ ਰੇ----
ਮੌਰਿਆ ਮੌਰਿਆ,,ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਮੌਰਿਆ,
ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ--ਮੌਰਿਆ,
ਮੰਗਲ ਮੂਰਤੀ--ਮੌਰਿਆ,

श्रेणी
download bhajan lyrics (909 downloads)