नन्दलाल जिह्ना दे वल्ले

नी नन्दलाल जिह्ना दे वल्ले,
ओहना दी बल्ले बल्ले........-2


नन्दलाल लीला अवतारी,
दुष्टदलन संतन रखवारी।
जिह्ना दे वधा प्रेम दे पल्ले,
ओहना दी बल्ले बल्ले।
नी नन्दलाल जिह्ना दे वल्ले.......


नन्दलाल दे जो ने दीवाने,
मस्ती विच रेह्न्दे मस्ताने।
लगदे ने ओ झल्लम झल्ले,
ओहना दी बल्ले बल्ले।
नी नन्दलाल जिह्ना दे वल्ले.......


नन्दलाल कई रूप बटाके,
टैनं करे भगता घर जाके।
ओ जावे मार मार के हल्ले,
ओहना दी बल्ले बल्ले।
नी नन्दलाल जिह्ना दे वल्ले.......


भगती विच रंगे जो रेह्न्दे,
सहन मुश्किला सी न कहन्दे।
ओ हैगा सबर जिह्ना दे पल्ले,
ओहना दी बल्ले बल्ले।
नी नन्दलाल जिह्ना दे वल्ले.......


मधुपहरि दे बन पुजारी,
नन्दलाल दे बन भिखारी।
सोह्णेया दर जिह्ना ने मल्ले,
ओहना दी बल्ले बल्ले।
नी नन्दलाल जिह्ना दे वल्ले,
ओहना दी बल्ले बल्ले.......
download bhajan lyrics (172 downloads)