कोई गुण ना

कोई गुण ना.....

मेर विच्च न मईया जी गुण कोई
ओगणा दी मैं भरी आ... -2


मैं डुब्बदी नू पार लगावो -2
तेरे चरना च आन खलोई।
ओगणा दी मैं भरी आ।
मेर विच्च न मईया जी गुण कोई
ओगणा दी मैं भरी आ... -2

कोई गुण ना.....मैं पापन दी झोली भरदे -2
तेरे दर उत्ते अरजा गुजारा।
ओगणा दी मैं भरी आ।
मेर विच्च न मईया जी गुण कोई
ओगणा दी मैं भरी आ... -2

कोई गुण ना.....


मैं पापी तू बक्शनहारी -2
तेरे दर उत्ते सिर नू झुकावा।
ओगणा दी मैं भरी आ।
मेर विच्च न मईया जी गुण कोई
ओगणा दी मैं भरी आ... -2

कोई गुण ना.....ना सोहनी ना दौलत पल्ले -2
किकन मैं दाती नू मनावा।
ओगणा दी मैं भरी आ।
मेर विच्च न मईया जी गुण कोई
ओगणा दी मैं भरी आ... -2

कोई गुण ना.....  
download bhajan lyrics (363 downloads)