काला काला काला नी सहेलियो

काला काला काला नी सहेलियो
काले ने बहुत सताया नी सहेलियो

जद काले ने जन्म लैया सी
जैला चे हो गया उजाला नी सहेलियो

जद काले नू टोकरी चे पा लैया
जैला दा खुल गया ताला नी सहेलियो

जद काले नू यमुना चे लै गये
यमुना ने मारया उछाला नी सहेलियो

जद काले नू यशोदा कौल लै गये
यशोदा ने पा लैया काला नी सहेलियो

जद काले नू वृन्दावन लै गये
राधा नाल रास रचाया नी सहेलियो

जद काले नू गवालेया कौल लै गये
चोरी चोरी मखन चुराया नी सहेलियो

जद काले नू जमुना ते लै गये
सखिया दा चीर चूराया नी सहेलियो

काला काला काला नी सहेलियो
काले ने बहुत सताया नी सहेलियो
श्रेणी
download bhajan lyrics (193 downloads)