पौणाहारिया ले साणु वी बुला

पौणाहारिया ले साणु वी बुला
बड़ी मेहरवाणी होवेगी
सांभे जाने नहियो दिल वाले चाह
बड़ी मेहरबानी हॉवेगी
पौणाहारिया ले साणु वी बुला.............

जिथे गाऊआ चारिया ओह किनी सोहनी था ऐ
बोह्डा थले बेह के मैं वी माननी ओह छा ऐ
तेरी चरण हां तेरी चरण
तेरी चरण गंगा च लवा नहा
बड़ी मेहरवाणी हॉवे गी
पौणाहारिया ले साणु वी बुला ...........

दुःख सुख तेरे नाल दिल रेहन्दा फोलदा
संग जांदे देख के दिल झला ढोल्दा
देवी सानु  वी  हां देवी सानु वी
देवी सानु वी तू एहना च मिला
बड़ी मेहरवाणी हॉवे गी
पौणाहारिया ले साणु वी बुला ...........

बन बन टोलिया भगत दर आंव्दे
चडदे चडाईआ भेटा तेरिया ही गांवदे
भेटा गावदे दा हां भेटा गावने दा
भेट गावने दा मेनू वी ऐ चा
बड़ी मेहरवाणी हॉवे गी
पौणाहारिया ले साणु वी बुला ...........

रोट परशाद जोगी तेरे लई बनावा मैं
गुफा ते चडाऊने सोहने झंडे वी सजावा मैं
पहुँच गुफा ते हां पहुँच गुफा ते
पहुँच गुफा ते दीदार लवा पा
बड़ी मेहरवाणी हॉवे गी
पौणाहारिया ले साणु वी बुला ...........


ਪੌਣਾਹਾਰੀਆ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ,
ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ll
*ਸਾਂਭੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਓਂ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਚਾਅ,
ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ l
ਪੌਣਾਹਾਰੀਆ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ,,,,,,,,,,,,,,

ਜਿੱਥੇ ਗਊਆਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਓਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਏ,
ਬੋਹੜਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਮਾਨਣੀ ਓਹ ਛਾਂ ਏ ll
ਤੇਰੀ ਚਰਣ, ਹਾਂ,,, ਤੇਰੀ ਚਰਣ,
ਤੇਰੀ ਚਰਣ, ਗੰਗਾ 'ਚ ਲਵਾਂ ਨਹਾ,
ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਪੌਣਾਹਾਰੀਆ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ,,,,,,,,,,,,,,

ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਫ਼ੋਲਦਾ,
ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਿਲ ਝੱਲਾ ਡੋਲ੍ਹਦਾ ll
ਦੇਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਂ,,, ਦੇਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ,
ਦੇਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ, ਏਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾ,
ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਪੌਣਾਹਾਰੀਆ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ,,,,,,,,,,,,,,

ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਟੋਲੀਆਂ, ਭਗਤ ਦਰ ਆਂਵਦੇ,
ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗਾਂਵਦੇ ll
ਭੇਟਾਂ ਗਾਵਣੇ ਦਾ, ਹਾਂ,,, ਭੇਟਾਂ ਗਾਵਣੇ ਦਾ,
ਭੇਟਾਂ ਗਾਵਣੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏ ਚਾਅ,
ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਪੌਣਾਹਾਰੀਆ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ,,,,,,,,,,,,,,

ਰੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋਗੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਗੁਫ਼ਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਝੰਡੇ ਵੀ ਸਜਾਵਾਂ ਮੈਂ  ll
ਪਹੁੰਚ ਗੁਫ਼ਾ ਤੇ, ਹਾਂ,,, ਪਹੁੰਚ ਗੁਫ਼ਾ ਤੇ,
ਪਹੁੰਚ ਗੁਫ਼ਾ ਤੇ, ਦੀਦਾਰ ਲਵਾਂ ਪਾ,
ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੌਣਾਹਾਰੀਆ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ,,,,,,,,,,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (364 downloads)