तेरा कितना सुन्दर नाम हनुमान बलि बजरंग बलि

तेरा कितना सुन्दर नाम हनुमान बलि बजरंग बलि,
तेरा कितना सुन्दर नाम ओ नाम हनुमान बलि बजरंग बलि,

तेरा शनिवार ने जनम होया तेरा जनम होया बाबा जनम होया,
तेरा मंगल तेरा मंगल पूजा पाठ ओ पाठ हनुमान बलि बजरंग बलि,
तेरा कितना सुन्दर नाम ओ नाम हनुमान बलि बजरंग बलि,

बाबा ध्वजा नारियल बाबा तेरे पे छाडे रे बाबा तेरे पे छाडे,
सब चढ़ावे लाल लंगोट लंगोट हनुमान बलि बजरंग बलि,
तेरा कितना सुन्दर नाम ओ नाम हनुमान बलि बजरंग बलि,

बाबा दाल चूरमा तेरे पे चढ़ावे बाबा तेरे पे चादावे,
हलवा का पूरी का हलवा पूरी का भोग हनुमान बलि बजरंग बलि,
तेरा कितना सुन्दर नाम ओ नाम हनुमान बलि बजरंग बलि,
download bhajan lyrics (195 downloads)