शाम जम्मया कइया दा दिल कंबिया

शाम जम्मया कइया दा दिल कंबिया
कइया दे दुःख दूर हो गए

मोर मुकुट माथे तिलक विराजे
गल बैजंती माला साजे
श्याम मखना नाल रजया कइया दा दिल कंबिया
कइया दे दुःख दूर हो गए

माता देवकी ने लाला जाया
वासुदेव जी ने टोकरे पाया
यमुना लंगिया कइया दा दिल कंबिया
कइया दे दुःख दूर हो गए

बाबा नन्द दे बजन शनाइया
सारिया सखिया देन बधाइयाँ
शाम जम्मया कइया दा दिल कंबिया
कइया दे दुःख दूर हो गए

राधा माधव सुन्दर जोड़ी
श्याम है काला ते राधा गोरी
श्याम राधा नाल मंगिया कइया दा दिल कंबिया
कइया दे दुःख दूर हो गए

देवी देवता श्याम नु वेखन आये
नाले गीत ख़ुशी दे गाये
श्याम पलने दे विच सजया कइया दा दिल कंबिया
कइया दे दुःख दूर हो गए
श्रेणी
download bhajan lyrics (392 downloads)