डम डम डमरू बजावे भोला आप

आ गई भोले शंकर दी आ गई बारात
डम डम डमरू बजावे भोला आप

नचन लग पए चन ते तारे नाच पाए धरती आकाश
आ गई भोले शंकर दी आ गई बारात
डम डम डमरू बजावे भोला आप

न्च्दा है आप नाले सब नु नचोंदा एह
भुत ते प्रेत सार कठे कर आउंदा ऐ,
उची उची रोला पौंदे बज दे संख ते ना
आ गई भोले शंकर दी आ गई बारात
डम डम डमरू बजावे भोला आप

गोरा दिया सईंया गोरा कोल आके बेह्न्दिया
बैल ते सवार लाडा गोरा तेरा केहंदीया
जेह्डा वेखे वेख दा रेह जे
कर दा पेया मजाक
आ गई भोले शंकर दी आ गई बारात
डम डम डमरू बजावे भोला आप

गल विच नाग देख दुनिया हैरान एह
आखदा मंडाली ओह ता भोला भगवान एह
सत्ते पा लै दर्शन तू भी बन जाऊ गी बात
आ गई भोले शंकर दी आ गई बारात
डम डम डमरू बजावे भोला आप


श्रेणी
download bhajan lyrics (31 downloads)