अरे आवणो पडेला थोने आवणो पडेला

अरे आवणो पडेला थोने आवणो पडेला

टाबरीयो रे बुलाया भैरूजी,
थोने आवणो पडेला...

अरे आबू री धणीयाणी माता,
अर्बूदा माता आवो...

अरे ओसियाजी री धणीयाणी माता,
साच्चियामाता आवो...

अरे नाकोडा रा भैरूजी ने साथे,
लावणा पडेला...

भक्त बुलावे थोरे आवणो पडेला...

आवणो पडेला भैरूजी आवणो पडेला,
आज री भक्ती में थोने आवणो पडेला...
श्रेणी
download bhajan lyrics (203 downloads)