शबद री लागे सो नर जाणे

शबद री लागे सो नर जाणे
की दूजा काई जाणे भाई

राम ने लागी लखन ने लागी
लागी सीता माई
हनुमान ने ऐसी लागी
लंका दीनी जलाई की दूजा काई जाणे भाई
शबद री लागे सो नर जाणे


ध्रुव ने लागी प्रहलाद ने लागी
लागी मीरा बाई
भागीरथ ने ऐसी लागी
गंगा दीनी बहाई की दूजा काई जाणे भाई
शबद री लागे सो नर जाणे


सिंगा ने लागी लिम्बाजी ने लागी
लागी कृष्णा बाई
दास दल्लू ने ऐसी लागी
भक्ति दीनी बहाई की दूजा काई जाणे भाई
शबद री लागे सो नर जाणे

प्रेषक प्रमोद पटेल
यूट्यूब पर
1.निमाड़ी भजन संग्रह
2.प्रमोद पटेल सा रे गा मा पा
9399299349
9981947823
श्रेणी
download bhajan lyrics (281 downloads)