मोको लाग्यो रे सतसंगी थारो भाग जाग्यो रे

मोको लाग्यो रे सतसंगी ,
थारो भाग जाग्यो रे  मौको लाग्यों रे

गली गली हरी चर्चा होवे ,
जाणो सतगुरु आयो रे ,
भारत भूमि अमरत बरसे ,
बहुत ही आनन्द छायो रे ,
मोको लाग्यो रे सतसंगी ,
थारो भाग जागयो रे ,
मौको लाग्यों रे ।


देश देश का हरी जन आया ,
भारी मेलो लाग्यो रे ,
मुक्ति का दरवाजा खुली गया ,
अब तो कलयुग भाग्यो रे ,
मोको लाग्यो रे सतसंगी ,
थारो भाग जागयो रे ,
मौको लाग्यों रे ।


भूल्या भटक्या जीव जो आया ,
अब तो अवसर आयो रे ,
तीरथ बरत तो सब ही करिया ,
अब तो गंगा नहाओ रे ,
मोको लाग्यो रे सतसंगी ,
थारो भाग जागयो रे ,
मौको लाग्यों रे ।

प्रेषक प्रमोद पटेल
यूट्यूब पर
1.निमाड़ी भजन संग्रह
2.प्रमोद पटेल सा रे गा मा पा
9399299349
9981947823
श्रेणी
download bhajan lyrics (284 downloads)