माँ शेरावाली नमों नमो

माँ शेरावाली नमों नमो
माँ वैष्णो रानी नमो नमो
माँ झंडे वाली नमो नमो
माँ कालका रानी नमो नमो
माँ चिंता पुरनी नमो नमो

असी भवन सजा के बैठे आ
ज्योत जगा के बैठे आ
इक बार दर्शन तू देजा माँ आस लगा के बैठे आ
तेरी आस लगा के बैठे आ
नमो नमो .....

असी गंगा जल ले आये हां तेरे चरण प्खावन आये हां
असी चोला चुनी चुडा माँ भेट चड़ावन आये हां
नमो नमो .....

असी हार फुला दे लाये हां केसर तिलक लगाये हा
माये तेनु भोग लगावन नु किश मिश मेवा लाये हां
नमो नमो .....
download bhajan lyrics (181 downloads)