जे तू बेलिया

दादै लमहे पहेंदे नेह भाय
इज़ जीवन जे पर
कुच तेह हौला करले
पापण दी गथरी दा भर

जे तू बेलिया

तन्न मन दे नल
सेवा करदा जावेंगा
सतनाम वाहेगुरु कर्दा
भवसागर च्योन तर्दा जवेन्गा

जे तू बेलिया
तन्न मन दे नल
सेवा करदा जावेंगा
सतनाम वाहेगुरु कर्दा
भवसागर च्योन तर्दा जवेन्गा

सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु


सेवा ई स्वरागण दी पोहरी
कर सेवक लाख वार
कर सेवक लाख वार

बीना गुरु दी सेवा केती
नाइ मिल्डा करतार
नाइ मिल्डा करतार

जे बाबे दे हुकम नू साठी
सेर मथयते तर्दा जावंगे
सतनाम वाहेगुरु कर्दा

भवसागर च्योन तर्दा जवेन्गा
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु

बेला बेहके फेर ना आइनवे
तउ मला दे मनके
तउ मला दे मनके

गुरन दी महिमा तम नी अहथे
तक ले चकर बाँके
तक ले चाका बांके

जे तू हनिया गुरु चरण ते
सीस नु तारदा जावेंगा
सतनाम वाहेगुरु कर्दा

भवसागर च्योन तर्दा जवेन्गा
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु

सालन दे पिच्छो मिल्या यी
सेवा दा ऐ वेला
सेवा दा ऐ वेला

रब जाना फिर कद लगन ऐ
संगतां दा ऐ मेला
संगतां दा ऐ मेला

जे चोली विच सेवा वाला
मेवा भरदा जावंगा

सतनाम वाहेगुरु कर्दा
भवसागर च्योन तर्दा जवेन्गा

सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु.........
download bhajan lyrics (96 downloads)