ढोलक झाँझ मजीरा डफली ले

ढोलक झाँझ मजीरा डफली ले
नचावन आया जी नचावन आया,
म्हे तो श्याम धणी ने भजन सूं रिझावन आया

छैल छबीलो नखरालो म्हारो सांवरियो सरकार,
मन मतवाला श्याम धणी थारी महिमा अपरम्पार,
म्हे तो सांवरिये के रंग माहीं नाचन आया,
हाँ जी रंग माहीं नाचन आया,
म्हे तो श्याम धणी ने भजन सूं रिझावन आया

रंग रंगीलो घणो सोवणो बाँसुरी मधुर बजाए,
मोर पंख मुकुट पर छाबर शोभा थारी बढ़ाएं,
म्हे तो मनडे ने श्याम पे लुटावन आया जी लुटावन आया,
म्हे तो श्याम धणी ने भजन सूं रिझावन आया
download bhajan lyrics (227 downloads)