गोरा तेरा लाडा आप नचदा भगत नचौन्दा

मथे उते तिलक लगा के गल सपा दी माला पाके
इक हथ विच तिरशूल नु फड के डमरू पेया ब्जाउन्दा नी
गोरा तेरा लाडा आप नचदा भगत नचौन्दा नि गोरा तेरा लाडा

नचन ओहदे गले दे विच सप बड़े जेहरीले
विच केशा दे वघ दी गंगा शिव भगता नु कीले
पता पता कहे नाथ दा ओहदे शब्द ही गाउंदा नि
गोरा तेरा लाडा आप नचदा भगत नचौन्दा नि गोरा तेरा लाडा

सारी काएनात भी कोरा शिव दे रंग विच रंगी
पिंडे राख भभूता मल के नचदे ओहदे संगी
मस्ती दे विच मस्त जाहे होके हर कोई नारे लौंदा नी
गोरा तेरा लाडा आप नचदा भगत नचौन्दा नि गोरा तेरा लाडा

इस धरती ते कोई न कोरा शिव दे वरगा दीठा
कोई नाम ओहदे दी माला जपदा विच स्पेन दे मीठा
प्रेम दे हर इक साह दा मनका शिव शिव है कुरलाउन्दा,
गोरा तेरा लाडा आप नचदा भगत नचौन्दा नि गोरा तेरा लाडा
श्रेणी
download bhajan lyrics (85 downloads)