मुकुन्द माधव गोविन्द बोल

मुकुन्द माधव गोविन्द बोल    ।
केशव माधव हरि हरि बोल ।।

राम राम बोल, राम राम बोल ।
शिव शिव बोल, शिव शिव बोल ।।

नारायण बोल, नारायण बोल ।
केशव माधव हरि हरि बबोल ।।
       
मुकुन्द माधव गोविन्द बोल   ।
केशव माधव हरि हरि बोल ।।
श्रेणी
download bhajan lyrics (818 downloads)