चुंबळ मोत्याची डोक्यावर पान्या चा घड़ा

चुंबळ मोत्याची डोक्यावर पान्या चा घड़ा
माठ फोडिला ग माझा माठ फोडिला

पहिल्या दिवशी मी ग बाई घेउन गेले ताट
नंदा चा कान्हा मला मारलिया ताट
चुंबळ मोत्याची
डोक्यावर पान्या चा घड़ा
माठ फोडिला ग माझा माठ फोडिला

दुसर्या दिवशी मी ग बाई  घेउन गेले लोणी  
नंदा चा कान्हा माझी चोरलिया लोणी  
चुंबळ मोत्याची
डोक्यावर पान्या चा घड़ा
माठ फोडिला ग माझा माठ फोडिला

दुसर्या दिवशी मी ग बाई घेउन गेले लोणी  
नंदा चा कान्हा माझी चोरलिया लोणी  
चुंबळ मोत्याची
डोक्यावर पान्या चा घड़ा
माठ फोडिला ग माझा माठ फोडिला
श्रेणी
download bhajan lyrics (462 downloads)