हथ जोड़ दे नाले मथा टेक दे

हथ जोड़ दे नाले मथा टेक दे
जींद तेरा शुकर करे मेरे दातेया

अंग संग तेनु हर वेले तक दी,
जींद तेरा शुकर करे मेरे दातेया

रुतबा महान तेरा सब कोलो वध वे,
वेख वेख तेनु दिल होया गद गद वे,
ना मिसाल तेरी दूजी कोई ल्भ्दी
जींद तेरा शुकर करे मेरे दातेया

download bhajan lyrics (85 downloads)