धूना तेरे ही नाम दा लाया

धुना तेरे ही नाम दा लाया,इथे आजा पौनाहरिया ॥
तेरे भगता ने.... जय हो,
तेरे बचिया ने तेनु है भुलाया,इथे आजा पौनाहरिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,इथे आजा पौनाहरिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,ओना पेना तेनु जोगिया,

पौना च आवो पौनाहारी ॥,उडिके तेनु संगत सारी॥
कद औनी ऐ साड़ी वारी केहड़ी गलो तू,
केहड़ी गलो तू ऐ सहनु तरसाया, इथे आजा पौनाहरिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,इथे आजा पौनाहरिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,ओना पेना तेनु जोगिया,

जिथे वी है धुना तेरा जिस घर विच है धुना तेरा॥
ओथे तुह्डा रहंदा फेरा तेरे बिन नही कोई है मेरा,
तेरे लाई असी जय हो,
तेरे लाई असी आसन बचायआ,इथे आजा पौनाहारिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,इथे आजा पौनाहरिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,ओना पेना तेनु जोगिया,

मोर सवारी करके आवो,झोली चिमटा फडके आवो॥
सब दिया झोलिया भरके जावो तेरे लाई असी जय हो,
तेरे लाई असी रोत बनिया इथे आजा पौनाहारिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,इथे आजा पौनाहरिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,ओना पेना तेनु जोगिया,

जिथे वी है धुना तेरा जिस घर विच है धुना तेरा,
ओथे तुह्डा रहंदा फेरा तेरे बिन नही कोई है मेरा,
तेरे लाई असी जय हो,
तेरे लाई असी आसन बचायआ,इथे आजा पौनाहारिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,इथे आजा पौनाहरिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,ओना पेना तेनु जोगिया,

हुन ते तेनु ओना पेना बचिया/भगता ते कर्म कमाना पेना,
संगता नु दर्श दिखौना पेना तेरे रंग विच जय जो,
तेरे रंग विच चोला है रंगिया इथे आजा पौनाहारिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,इथे आजा पौनाहरिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,ओना पेना तेनु जोगिया,

इस धुनें ते शिव जी अये पारवती नु नाल लाइये,॥
शिवा दे तुसा नेदर्शन पाए सोहनी पटी वाले ने जय हो,
सोहनी पटी वाले ने धुना एहे लाया इथे आजा पौनाहारिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,इथे आजा पौनाहरिया,
धुना तेरे ही नाम दा लाया,ओना पेना तेनु जोगिया,


ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ ॥
ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ,,,,,,,,ਜੈ ਹੋ,
ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ,
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗੀਆ

ਪੌਣਾ ਚ ਆਵੋ ਪੌਣਹਾਰੀ ॥ ਉਡੀਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ॥
ਕਦ ਆਉਣੀ ਏ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ॥ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ..ਜੈ ਹੋ
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਏ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ,
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗੀਆ

ਜਿਥੇ ਵੀ ਹੈ ਧੂਣਾ ਤੇਰਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ ਧੂਣਾ ਤੇਰਾ
ਉਥੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫੇਰਾ॥ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ॥
ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ,,,ਜੈ ਹੋ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਬਚਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ,
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗੀਆ..

ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੋ ॥ ਝੋਲੀ ਚਿਮਟਾ ਫੜਕੇ ਆਵੋ ॥
ਸਭ ਦੀਆ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਕੇ ਜਾਵੋ ॥ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ,,,,ਜੈ ਹੋ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਟ ਬਣਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ,
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗੀਆ


ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ॥ ਬੱਚਿਆਂ / ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ,,,,
ਸਭ ਨੂੰ / ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ,,,,ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿਚ,,,ਜੈ ਹੋ
ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਚੋਲਾ ਹੈ ਰੰਗਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ,
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗੀਆ

ਇਸ ਧੂਣੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਏ॥ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ॥
ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ॥ ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ,,,ਜੈ ਹੋ
ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੂਣਾ ਏਹ ਗਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ,
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਐਥੇ ਆਜਾ ਪੌਣਹਾਰੀਆ
ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗੀਆ
download bhajan lyrics (817 downloads)