झुलनी पे सेठ सांवरो झुलवा ने आवे सा

झुलनी पे सेठ सांवरो झुलवा ने जावे सा,
झुलनी पे सेठ सांवरो झुलवा ने जावे सा,
रंग गुलाल उड़ावे सा मण्डफिया मे,
कोई रंग गुलाल उड़ावे सा मेरा मे,

झुलनी पे सेठ सांवरो झुलवा ने जावे सा,
रंग गुलाल उड़ावे सा मण्डफिया मे,
कोई रंग गुलाल उड़ावे सा मण्डफिया मे,

चांदी के बेवाण विराजे ठाकुर मुरली वाला सा ,
मुरली मधुर बजावे सा मण्डफिया मे,
देखो मुरली मधुर बजावे सा मण्डफिया मे,

भारी भीड़ मे चले सवारी देख्या ही बण आवे सा मेरा मे,
ये तो हाथी घोड़ा नचावे सा मण्डफिया मे,

सोना चाँदी चढ़ी छत्तर हाथा मे ले चाले सा ,
फूल गुलाल उड़ावे सा मण्डफिया मे,
कोई फूल गुलाल उड़ावे सा मण्डफिया मे,

मण्डफिया वारा सेठ सांवरा घणो पड़ो भारी सा ,
बिगड़ा काम बणावे सा मण्डफिया मे,
कोई बिगड़ा काम बणावे सा मण्डफिया मे,

झुलनी पे सेठ सांवरो झुलवा ने जावे सा,
झुलनी पे सेठ सांवरो झुलवा ने जावे सा,
रंग गुलाल उड़ावे सा मण्डफिया मे,
कोई रंग गुलाल उड़ावे सा मेरा मे,

झुलनी पे सेठ सांवरो झुलवा ने जावे सा,
झुलनी पे सेठ सांवरो झुलवा ने जावे सा,
रंग गुलाल उड़ावे सा मण्डफिया मे,
कोई रंग गुलाल उड़ावे सा मेरा मे,
श्रेणी
download bhajan lyrics (499 downloads)