हर हर महादेव

पुरे कुल जगत दे राजेया तेरे गल नागा दे हार तेरी
जटा च गंगा वसदी तू नंदी दा सवार
मेरी बेडी डगमग डोल दी हूँ ला दे इस नु पार
हर हर महादेव तेरी जय हर हर महादेव तेरी

तू बाली दो जहान दा सारी दुनिया ते तेरा राज
तेरे आगे झुकदे देवते तू रखदा भगता दी लाज
तेरी नजर सवली हो जावे देवे फकरा नु भी ताज
हर हर महादेव तेरी

तेरे रेहमत भरे खजाने सारी दुनिया नु वंडा
जो साडे हिसे आवदा तू साडी झोली पा
संजू आन खड़ा साडे द्वारे हूँ चरनी इस नु ला
हर हर महादेव तेरी
श्रेणी
download bhajan lyrics (568 downloads)