गणपति देवा हो

ये हिमाल माझ, शिव को सौरास.
ये हिमाल माझ, शिव को सौरास.
पार्वती को मैत गणपति देवा हो..
पार्वती को मैत गणपति देवा हो..

गोलु गंगी सैमा भैरो भुमिया का भुमियाला.
गोलु गंगी सैमा भैरो भुमिया का भुमियाला.
यो भूमि उजाई रौली जब तक याँ रुलो.
यो भूमि उजाई रौली जब तक याँ रुलो.
तेरो चैं आशिशा हो....  गणपति देवा हो....

कसारी की भगवती नन्दा कोट नन्दामायी.
कसारी की भगवती नन्दा कोट नन्दामायी.
आदी शक्ति वैष्णो माता करिये सबोकैं छाई.
आदी शक्ति वैष्णो माता करिये सबोकैं छाई.
देश परदेशा हो...  गणपति देवा हो..

राजी खुशी जाँ रुँलो तुमुकैंणी विसरुँलो.
राजी खुशी जाँ रुँलो तुमुकैंणी विसरुँलो.
तुमरौ मान सम्मान तुमरौ गीत गानै रुँलो.
तुमरौ मान सम्मान तुमरौ गीत गानै रुँलो.
तुमरी छु शरण हो....  गणपति देवा हो..
यो हिमाल माझी शिव को कैलाश.  
पार्वती को मैत गणपति देवा हो...
जय जय गणपति महाराज
सुरेश चन्द्र पाठक.
श्रेणी
download bhajan lyrics (647 downloads)