हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान

हे गोविन्द हे गोपाल, हे गोविन्द हे गोपाल
हे दया निधान
प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार
हे गोविन्द हे गोपाल...

हे समरथ अगम्य पूर्ण
मोह माया धार
हे गोविन्द हे गोपाल...

अंध कूप महा भयानक
नानक पार उतार
हे गोविन्द हे गोपाल...
                       
सिंगर -भरत कुमार, दबथरा
श्रेणी
download bhajan lyrics (114 downloads)