बम बम लेहरी

बम बम लेहरी बम बम शिव लेहरी,
ॐ शिव लेहरी सब गावे अगड बम शिव लेहरी,

नारद की वीणा बोले नारायण
गाटो गट माहि डोले बम बम शिव लेहरी,
ॐ शिव लेहरी सब गावे अगड बम शिव लेहरी,

भरमा का वेद बोले अंतर के भेद खोले
बम बम शिव लेहरी,
ॐ शिव लेहरी सब गावे अगड बम शिव लेहरी,

मीरा का इक तारा बोले कृष्ण कृष्ण,
श्याम तेरी बंसी बोले
बम बम शिव लेहरी,
ॐ शिव लेहरी सब गावे अगड बम शिव लेहरी,


श्रेणी
download bhajan lyrics (467 downloads)