ओ राधे ओ राधे ओ राधे

ओ राधे ओ राधे ओ राधे
ओ राधे गोविन्द हरी ॐ गोपाल हरी ॐ
राधे ओ राधे

मोर मुकट धरी कृष्ण मुरारी,
राधा रमण मूरत मन हारी,
ॐ नमः हरी नमः हरी नमः ओ राधे,

सदा नन्द नंदन नन्द के लाला
बाल गोपाल यशोदा के लाला
ॐ नमः हरी नमः हरी नमः ओ राधे,
श्रेणी
download bhajan lyrics (396 downloads)