ओंकार रूपिणि

ओंकार रूपिणि , क्लींकार वासिनि
जगदेक मोहिनि, प्रकृति स्वरूपिणि ॥

शर्वार्ध देहिनि, सकलार्ध वाहिनि
भक्तघ दायिनि, दहराभ्य गेहिनि ॥ ॐ कार रूपिणि ॥

मृगराज वाहन, नटराजु नंदन
अर्धॆन्दु भूषण, अखिलार्दि सोषण
काशिक कामाक्षि , माधुरि मीनाक्षि
ममु ब्रोववे तल्लि, अनुराग श्रीवल्लि ॥ ॐ कार रूपिणि ॥

ఓంకార రూపిణి , క్లీంకార వాసిని
జగదేక మోహిని, ప్రకృతి స్వరూపిణి ॥

శర్వార్ధ దేహిని, సకలార్ధ వాహిని
భక్తఘ దాయిని, దహరాభ్య గేహిని   ॥ ఓం కార రూపిణి ॥
మృగరాజ వాహన, నటరాజు నందన
అర్ధెన్దు భూషణ, అఖిలార్ది సోషణ
కాశిక కామాక్షి , మాధురి మీనాక్షి
మము బ్రోవవే తల్లి, అనురాగ శ్రీవల్లి ॥ ఓం కార రూపిణి  ॥

From Brasil :)
download bhajan lyrics (26 downloads)