लाल रंग डारेयो गुलाबी मिलई के

लाल डारेयो गुलाबी मिलई के
गुलाबी मिलई के गुलाबी मिलई के

माथे पे मोरे कान्हा रंग मत डारियो,
डारो तो डारो मोरी चुनरी बचई के
लाल डारेयो गुलाबी मिलई के

अंग पे मोरे कान्हा रंग मत डारियो,
डारो तो डारो मोरी साड़ी बचई के
लाल डारेयो गुलाबी मिलई के

पैरो पे हमरे कान्हा रंग मत डारियो,
डारो तो डारो मोरी बिछिया बचाई के
लाल डारेयो गुलाबी मिलई के
श्रेणी
download bhajan lyrics (151 downloads)