श्री राधा यश गावे

श्री राधा यश गावे श्री राधा यश गावे
जो कोई श्री राधा यश गावे श्री राधा यश गावे

अति आसक रूप लब लोभी
ये श्याम काहा उठ धावे
जो कोई श्री राधा यश गावे श्री राधा यश गावे

क्यों ही राधा नाम उचारथ विभश कृष्ण चले आवे
श्याम कहा मुख दावे
जो कोई श्री राधा यश गावे श्री राधा यश गावे

राधा नाम उपासक को हरी आप ही रिनी बतावे
जो कोई श्री राधा यश गावे श्री राधा यश गावे
download bhajan lyrics (601 downloads)