मेरे भोले ने नाद बजाया

मेरे भोले ने नाद बजाया चार कुल पूजी गया,

जञ्ज भोले दी होइ त्यार मणि मसाने बेशुमार,
ओह पाउंदे मारो मार चार कुल पूजी गया,

नाई धयोई शिव होये त्यार गल विच पाए नागा दे हार,
मारदे नाग फुहार चार कुल पूजी गया,

बैल सवारी पूजे सोरिया बजार झंज नु पै गई पत्रा दी मार,
सालीया ते गये शिव हार चार कुल पूजी गया,

गोरा तेरा लाडा बुढ्डा बेकार धूल मलंग गल स्र्प दे हार,
किया रेहान एहना नाल चार कुल पूजी गया,

श्रेणी
download bhajan lyrics (482 downloads)