राम जपले मना राम जप ले

राम जपले मना राम जप ले,
ओ बंदे जपले तू राम जी दा जे तू मना पार लंगना,
राम तार दिंदे फड़ के बाह जे तू मना पार लंगना,

पापिया न तारे ओह जिंदड़ी सवार दे,
डुब्दै वेहड़े राम पला विच तार दे,
हूँ बन जा तू नेक इंसान तू मना पार लंगना,
ओ बंदे जपले तू राम जी दा जे तू मना पार लंगना,

राम नाम जपि आया धने जट ने ,
कट के चौरासी ओहदे पाप सारे हर ले,
ओहने पथरा च राम लिया पा जे तू मना पार लंगना,
ओ बंदे जपले तू राम जी दा जे तू मना पार लंगना,

धीया ते पुत्र ने गुनी नहियो बन न,
खाली हथ आया बंदे खाली हथ तुर चलना,
थमा पल पल लेना वो हिसाब जे तू मना पार लगना  
ओ बंदे जपले तू राम जी दा जे तू मना पार लंगना,
श्रेणी
download bhajan lyrics (568 downloads)