कैसो जादू डारो रंगीले सुंदर श्याम ने

कैसौ जादू डारौ रंगीले सुंदर श्याम नै
रंगीले सुंदर श्याम ने छबीले सुंदर श्याम नै,
कैसौ जादू .....

देखत ही मेरो, पैर रपट गयो ,
आय गयो झमा तमारो,
रंगीले सुन्दर,,,,,,

सोवत सोवत, रेन गवाई ,
कर गयो श्याम किनारो,
रंगीले सुन्दर,,,,,,,

सूरदास प्रभु की छवि निरखथ ,
मिल गयो बंसी वारो ,
रंगीले सुन्दर,,,,,,,


श्रेणी
download bhajan lyrics (186 downloads)