तेनु जोगी दे लड लावा

तेनु जोगी दे लड लावा ओह हंकारेया मना,
चल गुफा ते लेके जावा ओह हंकारेया मना,

ओथे मना तू कपड़ा हॉवे,
तेनु केंची न क्टावा ओह हंकारेया मना,

आगे मना तू लकड़ी हॉवे,
तनु आरे नाल चिरावा ओह हंकारेया मना,

आगे मना तू मैला होया,
पिरती  वांग तू मैला होया
तू भी चरण गंगा लवावा
download bhajan lyrics (66 downloads)