ओहदे च्मते तो यम डरदे ने की वायरस करू करोना

बाबा जी दा नाम ध्या ले छड़ दे तू गबराना,
ओहदे च्मते तो यम डरदे ने की वायरस करू करोना

ॐ नमः सिद्ध आये मन्त्र दम दम दे नाल जपले,
मन मंदिर विच जोगी दी तस्वीर सजा के रख ले,
बाबा जी दे ने नाम आगे न कोई दुःख खलौना,
ओहदे च्मते तो यम डरदे ने की वायरस करू करोना

चुटकी राख दी धुनें विचो मथे नाल ला के,
सब दुखा दी इक दवाई आ भगता आजमा ले,
सुख दी हो सवेर जोगी ने दुःख दा बहा ढोना,
ओहदे च्मते तो यम डरदे ने की वायरस करू करोना

राख जोगी दे धुनें दी भगता दा नुस्खा देसी
मुर्दे जुनदे हो जान कहंदा धर्म वीर परदेसी,
डर न रख भरोसा होना जो जोगी नु पौना ,
ओहदे च्मते तो यम डरदे ने की वायरस करू करोना
download bhajan lyrics (235 downloads)