साहनु लोका दे विच बेठण जोगा करता जोगी ने

जोगी लौंडा न कोई लारे साढ़े वर्गे लखा तारे,
लेखा दे विच ऐसा कोका जड़ ता जोगी ने,
साहनु लोका दे विच बेठण जोगा करता जोगी ने ,

हूँ ते लगियाँ मौज बहारा कोठिया दे विच खड़ियाँ कारा,
अंदर तक की वेहड़ा साडा भरता जोगी ने,
साहनु लोका दे विच बेठण जोगा करता जोगी ने ,

जोगी दिया करा तरीफा नीडे आन न दुःख तक्लीफा,
हर जेमत नु रहमत नु सची हरता जोगी ने,
साहनु लोका दे विच बेठण जोगा करता जोगी ने ,

बिल्ला पिंड फरवाले वाला जोगी ना दी फेर दा माला,
गोल्डी विच भी गौने दा ढंग भरता जोगी ने,
साहनु लोका दे विच बेठण जोगा करता जोगी ने ,
download bhajan lyrics (482 downloads)