खाटू वाला आ जियो

खाटू वाला आ जियो आ जइयो थारे भगता ज्योत जगाई,
थारे भगता ने ज्योत जगाई थारे भगता ने ज्योत जगाई,
खाटू वाला आ जियो आ जइयो थारे भगता ज्योत जगाई,

रत्न थारे नाम की लगी नाम की लगी,
हो महारी कर ले आज सुनवाई,
खाटू वाला आ जियो आ जइयो थारे भगता ज्योत जगाई,


बाबा जी थारो सांचो नाम से सांचो नाम से,
थाने सब की बिगड़ी बनाई,
खाटू वाला आ जियो आ जइयो थारे भगता ज्योत जगाई,


बाबा जी थारो सचो द्वार से
थारे आवे लोग लुगाई,
खाटू वाला आ जियो आ जइयो थारे भगता ज्योत जगाई,

मनाली आज सांचे दिल से सांचे दिल से ,
संजू ने महिमा गाई,
खाटू वाला आ जियो आ जइयो थारे भगता ज्योत जगाई,
download bhajan lyrics (627 downloads)