अरे रे दर्श कारणे भेरू आया

अरे रे दर्श कारणे भेरू आया
सोनाला माय दर्शन दीजो
टाबरिया जोवे बाट अरजी सुनजो
थाने जोडा दोनु हाथ अरजी सुनलो
अरे सोनाला रा नाथ हेलो सांभलो ओ जी
अरे सोनाला रा देव हेलो सुनलो
माँ चामुण्डा रा लाल अरजी सुनलो
अरे सोनाला रा देव अरजी संभालो ओ जी,


अरे थारे चढावन कारणे भेरूजी ओ
आज बाकलीया रंदावु हेलो सुनजो
भेरू बाकलीया रंदावु हेलो सुनजो
ओ भेरू ब्राम्हणी रा लाल अरजी सुनलो
अरे सोनाला रा नाथ हेलो संभालो  ओ जी

अरे काला रे गोरा वीर खेतला
भक्तो रा आधार हेलो सुनजो
भेरू भक्तो रा आधार हेलो सुनजो
ए थाने जोडु दोनु हाथ हेलो सुनजो
अरे भगतो रा रखवाल हेलो संभालो ओ जी

अरे माता ब्राह्मणी रा लाल भेरू
भगतो रा रखवाल हेलो सुनजो
ए माँ चामुण्डा रा लाल अरजी सुनलो
ए भगतो रा प्रतीपाल हेलो संभालो  ओ जी

अरे लख लख आवे जातरी भेरूजी ओ
आज ध्यावे दिन ने रात अरजी सुनलो
ओ मारा सारंगवा रा नाथ अरजी सुनलो
अरे सोनाला रा वीर हेलो संभालो ओ जी

अरे आपरे दर्श रे कारणे भेरू आया
सारंगवा रे माय दर्शन दीजो
टाबरिया जोवे बाट अरजी सुनजो
थाने जोडा दोनु हाथ अरजी सुनलो
अरे सोनाला रा नाथ हेलो संभालो ओ जी
श्रेणी
download bhajan lyrics (511 downloads)