जाणो- जाणो जम्भेश्वर रे धाम

जाणो-जाणो जम्भेश्वर रे धाम,मुक्ती रोअवसर आवियो ।
मिले ना ऐसो अवसर बारम्बार,दर्शन रो अवसर आवियो।।

गुरू जी किया-किया प्रहादा सु कोल,जीवा ने तारण आविया
गुरू जी लियो-लियो लोहट घर अवतार,सखिया ने मंगल गाविया

गुरू जी आये'आये समराथल धाम,बिश्नोई पंथ चलावियो
गुरू जी आए-आए रोटु नगर रे मांय,उमा ने भाॅत भरावियो

राव दूदो आयो गुरू जी रे पास,खांडे सु राज दिलावियो
सदानन्द कहे कर जोङ,भक्ता ने भव सू पार उतारियो।
download bhajan lyrics (246 downloads)