चिमटे दी छनकार बाबा तेरे चिमटे दी

चिमटे दी छनकार बाबा तेरे चिमटे दी,

चिमटा देखन शिव जी आये शिव जी आये संग गोरा माँ को लाये,
आ गये गणपति नाल बाबा तेरे चिमटे दी,
चिमटे दी छनकार बाबा तेरे चिमटे दी,

चिमटा देखन राम जी आये,
राम जी आये संग सीता माँ को लाये ,
आ गये हनुमत नाल  बाबा तेरे चिमटे दी,
चिमटे दी छनकार बाबा तेरे चिमटे दी,

चिमटा देखन गोरख जी आये,
सो सठ चेला नाल ले आये,
देखि चिमटे दी करामात  बाबा तेरे चिमटे दी,
चिमटे दी छनकार बाबा तेरे चिमटे दी,

चिमटा देखन संगता ने आईये संगता आईये नाल रोनका लाइयाँ,
प्रिया भी आया दर नाल  बाबा तेरे चिमटे दी,
चिमटे दी छनकार बाबा तेरे चिमटे दी,
download bhajan lyrics (608 downloads)