बल्ले बल्ले मैं साईं दा गुलाम हो गया

बल्ले बल्ले मैं साईं दा गुलाम हो गया ,
ताहियो सारे जग विच मेरा नाम हो गया,
बल्ले बल्ले मैं साईं दा गुलाम हो गया ,

अपने ही रंग विच मेनू दिता रंग ऐ,
जीन दा सिखिया मेनू साईं मेरे डंग ऐ,
एह दे चरना च सजदा सलाम हो गया,
बल्ले बल्ले मैं साईं दा गुलाम हो गया ,


नशा तेरे नाम वाला ऐसा मेनू चडेया,
दुनिया ऐ झूठी सब पला तेरा फ़डेया,
गोड आल्हा वाहेगुरु राम राम हो गया,
बल्ले बल्ले मैं साईं दा गुलाम हो गया ,

रहिये वाला रोशन वी गुण तेरे गाउंदा ऐ,
लिख तेरी महिमा ओह ता सब नु सुनाउंदा ऐ,
तेरे नाम वाला पी मेंथो जाम हो गया,
बल्ले बल्ले मैं साईं दा गुलाम हो गया ,

ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਾਈਓ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੰਗ ਏ
ਜੀਣ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਢੰਗ ਏ
ਇਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਸੱਜਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ

ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾਂ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱੜੇਆ
ਦੁਨੀਆਂ ਏ ਝੂਠੀਂ ਸ਼ੱਡ ਪੱਲਾਂ ਤੇਰਾਂ ਫੱੜੇਆ
ਗੋਂਡ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋਗਿਆ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ

ਰਹਿਪੇ ਵਾਲਾ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ
ਲਿਖ ਤੇਰੀਂ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਐ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾਂ ਪੀ ਮੈਥੋਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ

ਭਜਨ ਲੇਖਕ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿਪੇ ਵਾਲਾ
9878108448
श्रेणी
download bhajan lyrics (179 downloads)