ओ भोले तेरा भजन करू दिन

ओ भोले तेरा भजन करू दिन रात मेरा थोड़ा नाम करा दे,
मेरा थोड़ा नाम करा दे मेरा भी नंबर ला दे,
ओ भोले जोडू तेरे हाथ मेरा थोड़ा नाम करा दे,
ओ भोले तेरा भजन करू दिन रात मेरा थोड़ा नाम करा दे,

तने चूरमा रोज खिलाऊ रोटी बाजरे आली ले आउ,
गोले भांग के लाउ आठ मेरा थोड़ा नाम करा दे,
ओ भोले तेरा भजन करू दिन रात मेरा थोड़ा नाम करा दे,

हर की पौड़ी मैं आया मन में इक आस हु लाया,
ओ भोले कर दे मेरे ठाठ मेरा थोड़ा नाम करा दे,
ओ भोले तेरा भजन करू दिन रात मेरा थोड़ा नाम करा दे,

मैं कब से तरस रहा था तेरा बिना मैं तड़प रहा था,
ओ भोले सिर पे रखदे हाथ मेरा थोड़ा नाम करा दे,
ओ भोले तेरा भजन करू दिन रात मेरा थोड़ा नाम करा दे,
श्रेणी
download bhajan lyrics (309 downloads)