छम् छमा छम् छन्न नन बाजे रे हरी मंदिर रे मय बई मीरा नाचे रे

घुंघरू छम छमा छम,
छन नन नन बाजे रे बाजे रे,
हरि मन्दिर रे माय माहि मीरा नाचे रे,

सांप पिटारा राणा भेज्या देओ मीरा ने जाए
खोल पिटारी देखियो रे माय बैठ्या गोपाल
घुंघरू छम छमा छम,छन नन नन बाजे रे बाजे रे,हरि मन्दिर रे माय माहि मीरा नाचे रे,

जहर रा पियाला राणा भेज्या देओ मीरा ने जाई,
कर चरणामृत पि गयी रे, तू जाने गोपाल,
घुंघरू छम छमा छम,छन नन नन बाजे रे बाजे रे,हरि मन्दिर रे माय माहि मीरा नाचे रे,

मीरा नाचे मेड़ता में सखिया मंदिर माहि,
मेरा बजावे घुगरा रे सखिया बजावे ताल,
घुंघरू छम छमा छम,छन नन नन बाजे रे बाजे रे,हरि मन्दिर रे माय माहि मीरा नाचे रे,

मीरा बाई री बिनती रे सुणजो सिरजनहार,
सब भक्ता ने दर्शन दीजो द्वारिका रा नाथ,
घुंघरू छम छमा छम,छन नन नन बाजे रे बाजे रे,हरि मन्दिर रे माय माहि मीरा नाचे रे,

श्रेणी
download bhajan lyrics (505 downloads)